Ponton

Ponton

Sà lan

  Sà lan không tự hành 500 tấn Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Vận tải Chế biến Kinh doanh than Đông Bắc. Sức chở: 500 tấn.     Sà lan không tự hành 750 tấn Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Vận tải Chế biến Kinh doanh than Đông Bắc. Sức chở: 750 tấn.

Tàu 2.300 Tấn

Tàu 2.300 Tấn Tên tàu: LAM HỒNG 99Ngày bàn giao: Tháng 05 năm 2011.Thông số kỹ thuật:-Loại tàu: Tàu chở hàng tổng hợp.-Chiều dài toàn bộ: 78,98m-Chiều cao mạn: 4,85m- Chiều rộng: 12,80m- Đăng kiểm: VR- Tốc độ khai thác: 12 Knot

Tàu 5.200 Tấn

Tàu 5.200 Tấn Tên tàu: RUBY01Ngày bàn giao: tháng 12 năm 2011Thông số kỹ thuật:-Loại tàu: Tàu chở hàng tổng hợp.-Chiều dài toàn bộ: 92,06m-Chiều cao mạn: 8,0m- Chiều rộng: 15,3m- Đăng kiểm: VR- Tốc độ khai thác: 13 Knots